Saturday, 16 May 2015

Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images

Funny Dutch Sayings Biography

Source:- Google.com.pk

"er als een haas vandoor gaan" (leaving like a hare) - taking off quickly

"het haasje zijn" (being the little hare) - being the dupe

'haasjeover" (little hare over) - a children's game - we would call it "leap frog"

"Hij heeft haas gevreten" (He ate hare) - he is a scaredy/fraidy cat

"Hij koos het hazepad" (He chose the hare path) - he took off - fled

"Een hazenslaap" (a hare sleep) - a very light sleep from which someone wakes up at the slightest noise.


"weet hoe de hazen lopen" (know how the hares walk)

"Als de herder verdwaalt dolen the schapen" (If the shepherd gets lost the sheep wander around)

"Hij heeft het hondegeloof, hij heeft het vlees liever dan de botten" (He has 'dog' faith. He would rather have the meat than the bones.)

"Ze is met een natte vinger te lijmen" (She can be glued with a wet finger) 

"Nu breekt mijn klomp!" (Now my wooden shoe is breaking!) 

"Op een stille zee kan iedereen stierman zijn" (On a calm sea everyone can steer the boat) 

"appeltje eitje" (little apple little egg)

"Iemand in het zonnetje zetten" (Setting someone in the little sun) 

"De koek is op" (The cookies are used/eaten up) 

"Het verdwijnt als sneeuw voor de zon" (It disappears like snow in the sun)

"Het is alsof een engel over mijn tong fietst" ("It's as though an angel is biking over my tongue.")

'Hij heeft er geen kaas van gegeten'  (He hasn't eaten any cheese from there) 

'hoog van de toren blazen'  (blowing..i.e. like a trumpet...high from the tower) 

"achter de net vissen" (fishing behind the net) 

"iemand in het zonnetje zetten" (setting someone in the little sun)

"Hij heeft een klap van de molen beet" or "een klap van de molen gehad hebben" - (He's been hit bij the mill) - 

" 't gaat op rolletjes"- (it is going on rollers) - 

"De molen is door de vang" - (the windmill is though the vang) 

"In de nesten zitten of werken" - (sitting or getting into the nests) 

"huilbaby" - (cry baby)

"Paarse krokodil" - (purple crocodile)  

"gipsvluchten" - (cast flights) 

"zout kaartjes" (salt tickets) 

"op grote voet leven" ('living on a big foot') 

"voor iemand een lans breken" ('breaking a lance for someone') 

"De dans ontspringen" ('jumping out of the way of the dance')

"appeltje-eitje" (little apple-little egg) and "kat in 't bakkie" (kat in the box). 

"iemand blij maken met een dode mus" (Making someone happy with a dead sparrow)

"een vreemde eend in de bijt" (a strange duck in the opening in the ice for ducks or fishing) 

"een woordje over de grens spreken" (Speaking a little word over the border) 

"Het komt voor de bakker" (It comes before the baker)

"broodnodig"(bread necesary)

"ieder dubbeltje omdraaien" (turning every dime)

"de hand boven het hoofd van iemand houden"(holding the hand above someone's head) and "de hand op iets leggen" (putting the hand on something). 

"Hier kan je je ei kwijt"
(You can loose (get rid of) your egg here) 

"hij laat de wereld op zijn duim draaien"
(he lets the world spin on his thumb) 

"ergens een mouw aan weten te passen"
(knowing how to fit a sleeve on somewhere)  

"zoden aan de dijk zetten"
(putting sod on the dike)  

"iets aan de grote klok hangen"
(hanging something on the big clock/chimes)  

"ziekzoeken"
(sick searching)  

"De bloemetjes buiten zetten " 
(setting the little flowers out) 

"De mist in gaan" 
(Going into the mist) 

"Dat staat nog in de kinderschoenen" 
(That is still "standing" in children's shoes) 

"De molen is door de vang" 
(The windmill is through the clamp that hold the axle in place) 

"Daar is meer omgegaan dan de molens in het woud" 
(There is more going on than there are mills in the woods) 

"Dat zal hem geen windeieren leggen" 
(That won't lay him any shell-less eggs)

"Een held op sokken" 
(a hero in socks) 

"Als de maan vol is schijnt ze overal" 
(When the moon is full, it shines everywhere) 
"Alles gaat van een leien dakje" 
(Everything is going like from a lead roof.) 

"De victorie begint in Alkmaar" 
(The victory begins in Alkmaar.) 

"Je wordt geleefd" 
(You are being lived). 

"Voor een schip zonder haven is geen enkele wind de juiste" 
(For a ship without a harbor there is no wind that is the right one.) 

"Dat is een fluitje van een cent" 
(That is a one cent flute) 

"Daar kan ik geen chocola van maken" 
(I can’t make any chocolate from that.) 

"Een koekje van eigen deeg krijgen" 
(getting a cookie from your own dough) 

"Dat is andere koek" 
(That is a different cookie) 

"Wat de boer niet kent, eet hij niet" 
(What the farmer doesn’t know, he doesn’t eat) 

"Goed gebekt zijn" 
(Have a good beak/animal mouth) 

"Als de maan vol is, shcijnt ze overall" 
(When the moon is full, it shines everywhere) 

"Beter een dag leven als een tijger dan honderd als een schaap" 
(Better to live one day as a tiger than 100 as a sheep) 

"Iets als zoete koek aannemen" 
(taking something as though it were a sweet cookie).

"Vroeg uit de veren" 
(early out of the feathers) 

"Je kan het met je klompen wel aanvoelen" 
(You can feel that with your wooden shoes on) 

"Als Pasen op een vrijdag valt" 
(If Easter came on a Friday) 

"Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?" 
(What have I got hanging on my bike now?) 

"Ambachtelijke molens malen langzaam" 
(Official/government mills grind slowly) 

"nu komt de aap uit de mouw" 
(Now the monkey is coming out of the sleeve) 

"de kat uit de boom kijken" 
(Watching the cat out of the tree)

"Hij heeft te veel noten op zijn zang" 
(He has too many notes in his song) 

"iets in kleuren en geuren vertellen" 
(Telling something in colors and smells) 

"in 't huwelijksbootje stappen" 
(stepping into the wedding boat)

"Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens" 
(The clock doesn't chime anywhere else quite like it does at home) 

"Dat is zo helder als koffiedik" 
(That’s as clear as coffee grounds) 

"Hij heeft het zo druk als de kippen voor Pasen" 
(He is as busy as the chickens before Easter) 

"iets onder de knie hebben" 
(having something under your knee) 

"natte vinger werk" 
(wet finger work) 

"Hoge bomen vangen veel wind" 
(Tall trees catch a lot of wind.) 

"Als één schaapje over de dam is, volgen er meer." 
(When one sheep goes over the dam, more follow.) 

"Roeie met de riemen die je hebt." 
(Row with the oars that you have) 

"Hoe komt een ezel aan twee lange oren?" 
(How does a donkey get two long ears?) 

"Joost mag het weten." 
(Joost must know it.) 

"komkommertijd"
(or "cucumber time") 

"Dat zuigt hij uit zijn duim" 
(He sucks that out of his thumb.) 

"Hij staat vast in zijn schoenen." 
("He stands firmly in his shoes.") 

"koek en ei" 
(cookie and egg) 

"Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje." 
(Whoever is born a dime will never be a quarter).

"Iets door de vingers zien" 
(Seeing something through the fingers).

"Hij is met zijn neus in de boter gevallen" 
(He has fallen with his nose in the butter) 

"Daar heeft hij geen kaas van gegeten." 
(He hasn’t eaten any cheese from there)

"Praten over koetjes en kalfjes" 
literally translated "Talking about little cows and little calves."


Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images 
Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images
Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images
Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images
Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images
Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images
Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images
Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images
Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images
Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images
Funny Dutch Sayings Funny Sayings Tumblr About Love for Kids and Pictures About Friends About Life And Quotes Wallpapers about Work Images

No comments:

Post a Comment